Použití autojeřábu je na většině staveb v současné době nezbytné. Alespoň na těch, které mají být vyšší. Díky němu jsou práce na stavbě také mnohem bezpečnější, protože není potřeba, aby člověk sám manipuloval s těžkými předměty, kterých je na stavbě většina.

jeřáby

· Autojeřáb má oproti stabilnímu jeřábu několik velkých výhod.
o Jelikož je namontovaný na automobilový podvozek, je mobilní a může se přesouvat bez nejmenších problémů po běžných komunikacích.
o Není tedy zapotřebí dalšího stroje, který by dopravil jeřáb na místo určení a poté opět těžkopádně odvážel do domovské garáže.
o Tím pádem se ušetří mnoho času i peněz.
Těžkou techniku, ke které autojeřáb patří, ale nevyužívají pouze stavebníci na práci s těžkými břemeny – což znamená hlavně se stavebním materiálem. Jeho využití se oceňuje i při různých záchranných a vyprošťovacích pracích. Prostě žádná sebetěžší práce není pro mobilní jeřáb dostatečně těžkou.

Spolehlivé jsou nejen stroje

Aby nemohlo dojít při manipulaci s břemeny k nějaké nečekavé a nežádoucí situaci, používají se certifikované vázací prostředky.
· K nim patří
o lana
o nekonečná lana
o řetězy
o kurty.

Jestliže to bude nutné, může firma poskytnout služby vazače, který má pochopitelně potřebné školení, které je ukončené zkouškami s platným vazačským průkazem.
– Každý pracovník, který pracuje s těžkou technikou, má praxi alespoň po dobu dvou let.
– Tím je zajištěna dostatečná zkušenost a spolehlivost.

autojeřáb

Stejný důraz, který je kladen na spolehlivost lidí, je kladen i na spolehlivost strojů. Ty jsou pravidelně kontrolovány a případné nedostatky okamžitě odstraňovány. Dalo by se prostě říci, že každý pracovník, ať už ten z masa a kostí nebo ten z neživých materiálů ví, co má v daný okamžik dělat. Jsou to jednoduše profesionálové. A těm svěřit své budoucí bydlení určitě není žádná chyba.