Hranari

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

Lehká práce s těžkou technikou

by on 8 listopadu, 2017 at 12:29 pm || Posted in: Politika

Použití autojeřábu je na většině staveb v současné době nezbytné. Alespoň na těch, které mají být vyšší. Díky němu jsou práce na stavbě také mnohem bezpečnější, protože není potřeba, aby člověk sám manipuloval s těžkými předměty, kterých je na stavbě většina.

jeřáby

· Autojeřáb má oproti stabilnímu jeřábu několik velkých výhod.
o Jelikož je namontovaný na automobilový podvozek, je mobilní a může se přesouvat bez nejmenších problémů po běžných komunikacích.
o Není tedy zapotřebí dalšího stroje, který by dopravil jeřáb na místo určení a poté opět těžkopádně odvážel do domovské garáže.
o Tím pádem se ušetří mnoho času i peněz.
Těžkou techniku, ke které autojeřáb patří, ale nevyužívají pouze stavebníci na práci s těžkými břemeny – což znamená hlavně se stavebním materiálem. Jeho využití se oceňuje i při různých záchranných a vyprošťovacích pracích. Prostě žádná sebetěžší práce není pro mobilní jeřáb dostatečně těžkou.

Spolehlivé jsou nejen stroje

Aby nemohlo dojít při manipulaci s břemeny k nějaké nečekavé a nežádoucí situaci, používají se certifikované vázací prostředky.
· K nim patří
o lana
o nekonečná lana
o řetězy
o kurty.

Jestliže to bude nutné, může firma poskytnout služby vazače, který má pochopitelně potřebné školení, které je ukončené zkouškami s platným vazačským průkazem.
– Každý pracovník, který pracuje s těžkou technikou, má praxi alespoň po dobu dvou let.
– Tím je zajištěna dostatečná zkušenost a spolehlivost.

autojeřáb

Stejný důraz, který je kladen na spolehlivost lidí, je kladen i na spolehlivost strojů. Ty jsou pravidelně kontrolovány a případné nedostatky okamžitě odstraňovány. Dalo by se prostě říci, že každý pracovník, ať už ten z masa a kostí nebo ten z neživých materiálů ví, co má v daný okamžik dělat. Jsou to jednoduše profesionálové. A těm svěřit své budoucí bydlení určitě není žádná chyba.