Pod pojmem 3D tisk si můžete zjednodušeně řečeno představit vytvoření plastového trojrozměrného modelu. Tím může být v podstatě cokoliv, od zvířecích postav, různých předmětů, až po lidské postavy a tváře. Tisk využívá principu zpracování předlohy v digitální podobě. 3D tiskárna vypadá na první pohled jako prostorná krychle, uvnitř které se postupně nanáší vrstvičky materiálu jedna na druhou, vzájemně se taví a spékají do sebe, mohou se vytvrzovat UV zářením nebo speciálním lepidlem. Tento častěji využívaný proces 3D tisku se nazývá výrobou na bázi aditiv.

technologie

Naopak 3D tisk tzv. subtraktivní je bází opačnou, kdy se model obrábí z kompaktního bloku pomocí numericky řízených CNC strojů. Aditivní proces je výhodnější z hlediska absence odpadového materiálu a lze jím tvarovat libovolné výrobky.

Nanášení plastového nástřiku tryskou je nejčastějším principem 3D tisku

Pokud se o 3D tisk budete zajímat více do hloubky, zjistíte, že většina současných zařízení využívá technologie Fused Deposition Modelling, zkráceně FDM. Princip je geniálně jednoduchý, jde o trysku, ze které proudí tavenina podle trojrozměrného projektu na základní desku. Tryska je zásobena plastovou tenkou strunou navinutou na bubnu cívky a roztavený materiál je nanášen ve vrstvách do požadovaného tvaru. Někdy je třeba do objektu vnášet tzv. podpůrné tvary, které původní výtisk udrží pohromadě, a ke konci procesu tisku se odstraní buď ručně, nebo vyplavením v tavicí lázni. Stolní tiskárny, např. Zortrax M200 vyžadují odstranit podpůrný tvar ručně, větší průmyslové tiskárny, např. Fortus 360 mc mají k dispozici odstraňovací lázeň.

tisk

Na trhu je dnes více typů a výrobců tiskáren, profesionální systémy zvládají i složité operace, naopak levné tzv. open source zdroje vyžadují složitější práci s nastavením tisku, jde také zpravidla o horší kvalitu vytištěného modelu.