Pracovat od rána do večera a někdy ještě dlouho potom do noci není snadné. A přece je to všední realita mnohých lidí. Všední realita v takzvaném vyspělém světě, o kterém tvrdíme, že je svobodný. Máme pocit, že žijeme ve svobodě, ale ve skutečnosti jsme jen pouhými otroky ekonomické diktatury. Ovšem jedná se o velice speciální způsob nesvobody, jelikož o tom, zda nevolníkem budeme či nikoli, rozhodujeme jen my sami. A jen my sami se dokážeme zotročit tím nejhorším způsobem. Existují i lidé, kteří berou drogy jen proto, aby vydrželi dlouho pracovat a nic neodvádělo jejich pozornost od práce.

bohyně

Pracují v kuse třeba šestnáct hodin denně, sedm dní v týdnu. Jistě, mnozí lidé si řeknou, že na světě existují společnosti, kde lidé nemají na výběr a pracují ještě tvrději. Ovšem to podstatné na tom je, že zde to dělají i lidé, kteří si mohou vybrat. Dělají to dobrovolně, přestože nežijí v bídě ani v nouzi a mají dost peněz na to, aby se spokojeně uživili. Jenže problém je v tom, že oni takto vlastně chtějí pracovat. Oni si chtějí stěžovat na to, že mají moc práce.

Oni chtějí odkládat všechno ostatní na druhou kolej. A tak žijí sami ve svém malém bytě, který prakticky navštěvují jen v noci proto, aby ve zbývajícím čase mohli vydělávat peníze. Nemají rodinu, nemají partnera, nemají děti, nemají ani čas na přátele. Prostě na nikoho. Jedná se o jakýsi specifický způsob dobrovolného asketismu, který je hnán touhou po penězích. Ovšem položme si otázku, k čemu nám tyto peníze budou, když celý život promarníme prací? Kdy si je vlastně budeme užívat, kdy si za ně něco koupíme? Ovšem takové těžké závislosti se není jednoduché zbavit.

svíčka

Je potřeba svou mysl kompletně vyčistit a zaměřit svou pozornost jiným směrem. Ke skutečným hodnotám, ke svému vnitřnímu světu. Všechny své síly je nutné upnout k duchovnímu rozměru svého života, jedině tak je možné pochopit, proč jsme tady a kam směřujeme. Peníze nám nebudou k ničemu. Jedná se o pozemskou zbytečnost, o kterou přijdeme ihned poté, co nás probodne svým pohledem bohyně Kálí . A až poté budeme konečně svobodní a pocítíme mír.