Stavební firmu si klidně založte. Máte-li dostatek finančních prostředků, odborných řemeslníků a vytipované zakázky do začátku? Proč ne? Jen volte dobře nákup zařízení a pracovních předmětů a strojů.
Představte si, že slušný úvěr, který jako podnikatel dostanete, utratíte za nákup autojeřábů, bagrů, a ostatních velkých strojů. A že něco stojí, to ví každý! Myslíte si, že je tak důležité je přímo vlastnit?

Jistou výhodu to jistě má, ale zjistěte si raději, zda se Vám nevyplatí tyto obrovské a zatraceně drahé stroje pouze pronajímat . Abyste je uživil! Po celou dobu stavby je stejně nebudete používat. Jen by tak někde nevyužity stály!

Jste jistě schopný ekonom, nebo nějakého po ruce máte. Propočítejte náklady.
Vy potřebujetefinanční prostředky hlavně pro šikovné řemeslníky, kterých je na trhu čím dál méně! Ty zaplaťte, těm kupte pracovní prostředky, které ke své práci potřebují po celou dobu stavby! Ostatní pronajímejte.
Vezměme si takový autojeřáb.

· Máte snad zbytečných pár milionů, abyste si jej koupil?
· Nebo se spokojíte s pronájmem za pár desítek korun na hodinu? A to i s proškolenou a zkušenou obsluhou!

Zdravý selský rozum nám velí zvolit možnost druhou! Upusťte tedy od nákupu. Víte, že se Vám vyplatí i uzavření dlouhodobé smlouvy o pronájmu? Bude to jistě ještě levnější!
Za služby, které pronajatý autojeřáb poskytuje, ušetříte mnoho firemních peněz.
Takže úkony, jako jsou:
· demontovací práce,
· nakládky a vykládky,
· manipulace se stavebním materiálem, a s těžkými břemeny vůbec,
· nebo i další práce, které budete potřebovat,
máte v podstatě vyřešeny. Stejně tak postupujte i s další těžkou technikou, kterou není třeba hned zbrkle nakupovat.

Vás čeká spousta jiné práce a úsilí. Zaměřte se na marketing, dobrou pověst firmy a zázemí, které Vám zajišťují kvalitní řemeslníci.