Určitě mnoho lidí zná jednu situaci. Snažíte se šetřit, jak se dá a stejně jsou náklady na bydlení stále vyšší. Ti, kdo mají zahradu, mohou ušetřit například za vodné. Instalují si různé nádoby na zachytávání dešťové vody. Ti, kdo mají střechu nad hlavou, mohou si nechat namontovat zařízení, které jim ušetří elektrickou energii, a tudíž i bankovní konto. Je to jednoduché a rychlé. Ale jen v tom případě, že vám specializovaná firma přijde instalovat zařízení, které je známé jako fotovoltaická elektrárna na klíč.

panel fve

Odborná firma provede veškeré práce k plné spokojenosti zákazníka. Dokonce budoucí majitel soukromé elektrárny nemusí vyřizovat celou záležitost na příslušných úřadech. Jestliže bude mít uživatel zájem, je možné i vyřízení dotace, která se jmenuje NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Výhody tohoto projektu mohou využít vlastníci a stavebníci rodinných domů. Což znamená, že žadateli mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby.

o Žádost se může podat během celého stavebního procesu.
o Tedy nejen před jeho zahájením, ale i po jeho dokončení.
o Času na rozmyšlenou má tedy uživatel dostatek.
o Na jednu žádost může činit podpora i padesát procent výdajů.

slunce

Není nutné svítit na chatě jen petrolejkou

Pokud máte svou nemovitost v místech bez elektrické dostupnosti, je možné tento problém vyřešit instalací ostrovní fotovoltaické elektrárny. Tyto systémy využívají především majitelé chat nebo zahrad, které leží mimo distribuční síť. Chataři většinou tento nedostatek řešili elektrocentrálou. Její provoz je však celkem nákladný. Využití moderní vymoženosti, která využívá solární energii, uvítali i majitelé karavanů a lodí. Pro tyto objekty by bylo klasické zřízení přípojky finančně náročné. V některých případech ani není takové připojení možné.
· Ostrovní fotovoltaická elektrárna je tedy nejrozumnějším řešením.