Tou je samozřejmě Kálí, o které si nyní řekneme něco více. Tato bohyně je ve své podstatě aspektem Déví, proto bývá vyobrazena v negativním slova smyslu. Ovšem mnoho lidí spíše nechápe její podstatu, nebo jí přisuzuje ničivou sílu právě kvůli tomu, že se bojí pochopit její moc a její neomezenou sílu. Stará se o lidi svým posláním a snaží se jim vzít nebezpečné věci, stejně tak, jako matka v dobré víře, bere svým dětem nebezpečné hračky.
brahma
Je bohyní končících cyklů, s tímto spojené smrti a také přeměňuje veškerou vesmírnou i lidskou energii. Zbavuje se díky své síle starého a přichází s novou podstatou a to v mnoha ohledech, proto se na ni můžeme obrace jako živí lidé, ale také v našem posmrtném životě.
3
Mnoho lidí si vykládá její sílu za ničivou, ta je však právě naopak láskyplná, ale v mnohých ohledech nepochopená. Nebojí se být upřímná a ukázat na to špatné a přijít s novým. Má svou vlastní podstatu a řadí se mezi hinduistická božstva.

Jak může vypadat?

Kálí, může být vyobrazena mnoha různými způsoby, nejčastěji bývá namalována modrou nebo temnější barvou.
– Má více rukou. Nejčastěji se jedná o čtyři ruce.
– V každé z nich drží nějaký předmět nebo je pokapána krví.
– Většinou drží meč, useknutou hlavu a další podobné nástroje, mnohdy ještě trojzubec nebo misku s krví či další nebezpečné předměty.
– Jako bohyně smrti často stojí na mrtvém těle.
– Tělo má modré, černé nebo tmavé barvy.
– Mívá kolek krku korále z lebek nebo z hlav lidí.
– Často se říká, že je zuřivá a zběsile se honí za krví.
2
Čistý oheň, který spaluje všechno zlé a špatné. Bohyně, která byla jedním ze zakladatelů celého vesmíru. Proto na ni nemá vliv čas, ani žádné jiné změny. Ona samotná totiž dokáže jakoukoliv energii přeměnit a přetvořit podle své libosti. Ovšem můžete od ní čekat správné jednání. Každé její vyobrazení je svým způsobem charakteristické, protože nikdo nemůže popsat celkový vzhled této nad vesmírné bohyně.