Školení zaměstnanců je nejen důležitou součástí rozvíjení jejich kvalifikace, je i příležitostí pro posílení týmové spolupráce a vřelých osobních vztahů ve firmě. Pokud mají zaměstnanci možnost osobně se seznámit se všemi členy vedení společnosti i se svými spolupracovníky z ostatních poboček, jejich celoroční práce je pak mnohem efektivnější. Školení je pro tyto účely velmi vhodnou příležitostí. Už jsme si zvykli na to, že celou řadu věcí vyřešíme telefonicky, nebo dokonce emaily, či přes interní komunikační systém. Osobní vztahy pak ustupují do pozadí, a to je velká škoda. Zvěte své zaměstnance na nejrůznější schůze, významné události, odborné lekce a večírky co nejčastěji.

lektor

Pro takové akce nejsou vhodná velkoměsta. Vaši zaměstnanci jistě přivítají změnu prostředí a školení v klidnějším prostředí. Rovněž je vhodné zajistit všem účastníkům i možnost doplňkového programu, třeba formou lázeňských procedur, sportovišť, nebo wellness center.

Najít vhodné prostory, které by byly vybaveny potřebnou technikou pro prezentaci není jednoduché. Proto jistě přivítáte přehledné seřazení . Vybírat můžete z celé řady zařízení a vždy naleznete i detailní popis služeb, na které se můžete v místě těšit.

Proč na Vysočinu?

Protože se jedná o velmi příjemnou lokalitu s dobrou dopravní dostupností. Pobočky máte po celé republice a vaši spolupracovníci a zaměstnanci se budou muset na místo dopravit. Je výborné, pokud všichni budou muset urazit podobnou vzdálenost a nebude to pro ně nepříjemně dlouhá cesta.

zvýraznění

Prohlédněte si nabídku kongresových zařízení, jistě si i vy vyberete prostory, které budou odpovídat vašim nárokům a představám. A vaši zaměstnanci už se můžou těšit na příjemně strávený čas.