Jestliže pořádáte nějakou akci pro veřejnost, pak je jistě alfou a omegou vaší pořadatelské činnosti propagace. U takové akce jde totiž vždy o to, aby ji navštívilo co nejvíce lidí. A tomu se zpravidla podřizuje vše, tedy alespoň v případě, že nepořádáte nějakou alternativní akci, kde počet a spokojenost příchozích není hlavním cílem. Ve všech ostatních případech, kde se veškeré dění točí kolem toho, jak akci zajistit co nejvyšší návštěvnost a tím pádem naplnit její smysl a zajistit její rentabilitu, je vždy středobodem pořadatelské činnosti propagace, která má za cíl přilákat co nejvíce návštěvníků.

tisk

A v mnoha ohledech mají organizátoři nemalou motivaci, která přímo úměrně odpovídá tomu, kolik peněz do akce vložili a kolik potřebují, aby se jim jich vrátilo na vstupném. Takže přilákání co nejvyššího počtu návštěvníků se zpravidla podřizuje naprosto vše. Objednávají se oblíbené atrakce pro děti i dospělé, zajištuje se oblíbené občerstvení, vymýšlí se atraktivní program, kterému žádný zástupce většinové společnosti neodolá. A to zdaleka není všechno.

vzorník

Propagace jako alfa a omega

Ovšem na efektivní propagaci nějaké akce už dnes zdaleka nestačí jen jeden komunikační kanál. Chcete-li oslovit opravdu všechny, pak si musíte objednat reklamní spot v rádiu s velkým počtem posluchačů, musíte si objednat prostor pro inzerci v novinách, a hlavně musíte být stále na očích, třeba tak, že necháte natisknout přitažlivé plakáty a vsadíte také na letáky tisk, které pak můžete jednoduše nechat roznést do všech schránek v obci. A to je způsob propagace, která jednoznačně zabírá.