Víte, že nemusíte dlouhými řečmi obtěžovat své okolí, abyste jim vysvětlili své životní postoje. Leckdy na to stačí přívěsek .

Jen v případě, kdy se Vás někdo zeptá: Proč to, proboha, nosíš na krku?, začněte vysvětlovat význam symbolu, který se váže k Vašemu životu. Vezměte si, např. takovou lebku. Když ji uvidíte na řetízku kohosi, okamžitě se otřepete strachem až odporem. Možná si i řeknete, že na tom člověku není něco v pořádku. Ale než začnete někoho soudit, zjistěte si symboliku lebky.

lebka

Možná nevíte, že lebka je, např. symbolem znovuzrození.
Vzhledem k tomu, že je lebka spojována, např. s piráty, kteří měli na svých vlajkách lebku se zkříženými hnáty. Tentýž symbol uvidíte na etiketách s lahvemi plnými životu nebezpečnými látkami. Čili jsme zvyklí na to, že symbolizuje smrt. Ano, to ano. Ale když se podíváte do historie, pak zjistíte, že symbol lebky představuje mnohem víc, než jen smrt.

· Tento symbol je spojován se znovuzrozením a pomíjivostí fyzického bytí. Jde o jakýsi koloběh života a smrti. Tímto symbolem můžeme vzdávat úctu k těm, co už nejsou mezi námi.
· Symbol lebky ale také může značit touhu po vědomostech. Kde je ukryt mozek, který nás řídí a který uchovává všechno, co člověk prožije? Málokdo si hned uvědomí, že lebka je vlastně takový ochranný obal našich vědomostí, pocitů, nebo vzpomínek.
· Je s podivem, že mnozí lidé považují lebku za symbol vitality.

Jestliže si najdete Vy něco blízkého z výkladů symboliky lebky, potom není důvod, proč nenosit model lebky na řetízku, jako symbol Vašeho životního postoje. Vy budete vědět, proč jej nosíte. Vy víte, v co věříte.

lebky

A co křišťálová lebka slavných Mayů?
Tento umělecký artefakt opředený tajemstvím, který je vystavený v londýnském muzeu, je stále spojován se záhadami. A že se kolem něj dějí tajemné věci, to je fakt. Dokonce se archeologové přiklánějí k tvrzení, že Mayové tento tajemný předmět ani nedokázali vyrobit. Že na naší Zemi mohla žít daleko vyspělejší civilizace, která vymřela.
Ale to je diskuze na zcela odlišné téma.