Existují stroje, které jsou při výrobě méně oblíbené, a pak ty, bez kterých by se výroba neobešla. Příkladem takového stroje je i drátová řezačka, která má v každé strojní výrobě nezastupitelné místo. Tímto zařízení lze vyhotovit nejrůznější tvary, a to do různých materiálů. Právě proto je poptávka po těchto zařízení velmi vysoká. Jsou totiž obecně velmi oblíbená, navíc jsou k dostání v nepřeberných variantách. Samotné varianty tohoto dělícího stroje jsou odlišné nejenom schopnostmi řezání, ale také velikostí samotných obrobků, které mají být nějakým způsobem děleny. Je tedy nutné dbát dostatečné pozornosti v ohledu toho, co které řešení může nabídnout.

čili paprička v řezu

Na jakém principu zařízení funguje?

Pokud jste ještě neslyšeli o technologii elektroerozivního řezání, pak pro vás bude nový i princip tohoto zařízení. Právě drátová řezačka totiž funguje na principu, kdy mezi elektrodou a obrobkem vznikají malé jiskry. Působením těchto malých jisker pak dochází k rozrušování materiálu, čímž je možné vyrábět opravdu přesné tvary. Takového principu se dá využít nejenom při výrobě s požadavkem na standardní přesnost a drsnost povrchu, ale také při přesnější výrobě. Právě tam jsou požadavky na přesnost rozměrů a drsnost povrchu vyšší, což však tento stroj zvládá naprosto v pořádku.

řezání ručními nástroji

Z jakých strojů vybírat?

V dnešní době se vyrábí tyto stroje pro možnost bezobsluhového provozu. To znamená, že programátor nastaví zařízení, které pak vyrábí zcela samostatně. Díky tomu, že není třeba žádného zásahu, může se programátor věnovat jiným činnostem, než je hlídání samotného zařízení. To umožňuje ještě nadále zefektivnit výrobu a zajistit se o to, že výrobky budou padat z výrobní linky jede za druhým.

Možná se ptáte, jaké má tohle řešení nevýhody? Je to především vyšší pořizovací cena nového zařízení, nicméně pořídit si můžete bez obav i to používané.