Ačkoli nařízení GDPR platí od 25. Května 2018, neustále se kolem něj objevují nové a nové otázky. Týká se totiž každého, kdo nějakým způsobem shromažďuje a zpracovává osobní údaje osob žijících v Evropě, či firem a institucí působících na evropském trhu. A proto je kolem něj takové haló, týká se totiž velkého množství lidí v republice a zasahuje dost do zavedených pořádků. I s GDPR vám mohou pomoci specialisté. Spolu s nimi si bravurně nastavíte pravidla, podle kterých budete jednoduše postupovat. Co všechno firmy nabízí?

člověk a binární kódy

· Školení GDPR

Firmy specializované na GDPR zajišťují školení zaměstnanců, úředníků, vedení nebo učitelů. Školení však nestačí jednorázově, většinou je nutné jej opakovat každý rok, aby si zaměstnanci osvěžili postupy. Školením by měli projít všichni zaměstnanci, od řadových zaměstnanců až po vedení, v různé intenzitě. Samozřejmě záleží jen na vás, jaké školení budete potřebovat.

· Audit GDPR

Jakmile máte GDPR nějakým způsobem zavedeno, je dobré opravdu dobře zkontrolovat, zda je opatření nastaveno v souladu s nařízením. Nastavení opatření vám zkontroluje tým právníků a odborníků na danou problematiku a v případě nedostatků vám poradí, co a jak změnit. Ceny jednorázového auditu jsou kolem 4000 Kč.

· GDPR konzultace

Tyto konzultace slouží k tomu, abyste mohli konzultovat problémy, na které narazíte během praxe. Problémy mohou nastat, jakmile zavádíte nové postupy a technologie, při rozšiřování a expanzi nejen do zahraničí, či při řešení krizových situací.
mobil GDPR

· Analýza rizik GDPR

Analýza rizik je povinná jako jeden z minimálních dokumentů. Firmy vám ji provedou na základě požadavků, které zadáte. Kvalitní analýza rizik GDPR vám může pomoci od spousty problémů. https://www.cnews.cz/posledni-aktualizace-pro-windows-10-vyvolaly-radu-problemu-nektere-se-dotkly-jen-firem/ Může být provedena buď základní, nebo rozšířená – podrobnější analýza, která prozkoumá veškerou činnost související s nařízením obecného nařízení na ochranu osobních údajů.