Pokud se právě rozhodujete, že už je načase provést rekonstrukci vašeho domu, nebo například jeho zateplení, možná vám v hlavě vrtá jeden problém. Jak se co možná nejbezpečněji zhostit všech prací. Je to zcela jednoduché. Trubkové lešení vám zajistí, že se dostanete do všech míst i místeček, která jsou na domě.
§ Nevýhodou této konstrukce je její špatná skladovatelnost.
§ Proto není potřeba lešení hned kupovat, ale můžete si ho jen na dobu nezbytnou pronajmout.

trubkové lešení

Společnost, která se touto problematikou zabývá, je schopná vám přivézt lešení nejen na místo stavby, ale i provést odbornou montáž.Závěrečná demontáž je přirozeně samozřejmostí. Jestliže zadáte rozměry stavby a připojíte popis zamýšlených prací, budete mít během krátké chvíle vypracovanou projektovou dokumentaci a následně vám bude odborně posouzena statika vaší stavby.

Žádný terén není neschůdným

Trubkové lešení je nejvíce využívanou konstrukcí, která pomáhá při stavbách, opravách, zateplení nebo výměnách oken. Její přednosti znají jistě všichni řemeslníci, kteří se na těchto stavbách pohybují. Ušetří jim totiž mnoho zbytečných https://www.kosmas.cz/knihy/207699/lobo-sedm-zbytecnych-a-dalsi-pribehy/ kroků. Na plošiny, které jsou součástí konstrukce, si totiž mohou pohodlně navozit nebo nanosit veškerý potřebný materiál a nemusejí tak pokaždé pracně slézat dolů. Kromě toho je na konstrukcích tohoto typu zajištěna i nesrovnatelně větší bezpečnost při práci.

panelák

§ Pro zlepšení bezpečnosti ostatních přítomných osob se dá využít i tenká síťovina, kterou se celá stavba zakryje.
§ Tím je i mnohdy práce pro samotné řemeslníky příjemnější, protože jim stále někdo nekouká pod ruce.
Trubkové lešení dovede překonat i terénní nerovnosti, které by mohly být opravdovým problémem. Dá se postavit i na svažitém terénu nebo na nezpevněném povrchu. Dalo by se říci, že není místo, kam by se nedala tato podpůrná stavba instalovat.