Rozvod je v současné společnosti často skloňovaný pojem. Přesto, že za poslední roky rozvodovost v České republice mírně klesla, stále je rozvodů manželství mnohem více než dříve. Starší generace často tu mladší osočuje, že hned první problém v manželství řeší rozvodem a rozvody jsou ve společnosti poměrně zlehčovány. Nemělo by se ale zapomínat na to, že rozvod je velmi složitá a náročná situace. Rozvod je dokonce řazen v náročných životních situacích hned na druhé místo za úmrtí partnera. Má dopad jak emoční, psychický, tak mnohdy i fyzický. Rozvádějící se osoba nebo osoba již po rozvodu prochází mnohdy nejsložitější situací, kterou v dosavadním životě zažila.soudní kladívko.jpg
I přesto, že dnes je rozvodový soud krátký a manžele pokud se dohodnou, tak nemusí nikomu nic dopodrobna vysvětlovat a odhalovat tak své soukromí, stále je to záležitost, kterou řeší soud. Už jen soudní obsílka je pro mnohé velmi frustrující a soudní stání může být velmi nepříjemné. Tomu ovšem předchází také návštěva advokáta, domluva manželů o majetku a mnohdy bohužel také o následující výchově dětí. Manželé jsou nějakou dobu vystaveni nejistotě, zda druhý z partnerů nezmění názor na věci, na kterých se již dohodli. Tuto nejistotu ukončí soudní stání a rozhodnutí o rozvodu. V této chvíli se rozvedeným sice uleví, ale na druhou stranu nastane určitý pocit prázdnoty a nového začátku, který nemusí být zrovna jednoduchý.rozpadající se rodina.jpg
Ztrátou partnera se občas rozdělí také dosavadní rodinní přátelé a mnohdy někteří z nich dokážou velmi nemile překvapit. Střídavá péče o děti velmi citelně zasáhne do výchovy, protože po rozvodu už manželé ve svých názorech tolik nesouzní a co jeden rodič povolí, druhý by mohl zakázat. Rozvod je tedy velmi složitá a náročná situace, do které nikdo nejde bezdůvodně. Je pravdou, že manželství se rozpadají mnohem častěji než dříve, to ovšem neznamená, že je rozvod nějakou banalitou.