Co to je vlastně to slovo profesionální? Zřejmě je odvozené od slova profese. Čili zaměstnání, povolání. Každý studoval a připravoval se na své budoucí povolání, nebo profesi, a proto už ve školách by mělo existovat simulované prostředí budoucího povolání. Aby žáci byli dokonale připraveni ke své profesi. A to nejen znalostmi a vědomostmi, ale také dovednostmi a dokonalé znalosti prostředí, ve kterém budou trávit část svého života.

kuchařka

Vezměme profesi kuchaře.

Jíst se musí, ale kvalitně. Jsou cvičné kuchyně připraveny na předání oněch zmiňovaných znalostí a dovedností? Mají potřebná vybavení, která se běžně vyskytují v profesionálních kuchyních restaurací, nebo jídelen?

Nechybí školám vybavení , se kterými se v praxi budoucí kuchaři budou setkávat dennodenně??

Víte, je dost možné, že tomu může být i naopak. Školy jdou s dobou a sledují vývoj gastronomického vybavení, aby svým žákům poskytli kvalitní vzdělání. A hotoví kuchaři se pak ocitnou v profesionální kuchyni, kde nejmodernější zařízení, se kterými každý den pracovali, absentují. To jen na okraj, abychom nekřivdili školám.

V každém případě je důležitá skutečnost, že moderní konvektomaty jsou nedílnou součástí každé profesionální kuchyně. Nebo by tomu alespoň mělo tak být!

Ocitne-li se čerstvý absolvent na svém prvním pracovišti a moderní konvektomat chybí, může být rozčarován. A hlavně si nemůže moc vyskakovat, aby majiteli restaurace, nebo šéfkuchaři vysvětloval, že bez kvalitního konvektomatu se dnes už žádná profesionální kuchyně neobejde. Jeho čerstvé znalosti o moderním vybavení by mohly být brány, jako provokace. A to staří bardi nemají rádi. Možná se ale najdou i tací zkušení šéfkuchaři, kteří mládí naslouchají. Vždycky to nemusí být hloupé připomínky. V případě kvalitních konvektomatů už vůbec ne.

konvektomaty

Pro začínající kuchaře: Nikdy nemachrujte na zkušeného kuchaře, i když pracuje v prostředí, které pamatuje vznik černého uhlí. Jeho zkušenosti jsou podložené tisíci uvařenými pokrmy!

Pro zkušené kuchaře: Nikdy se nevysmívejte připomínkám začínajících kuchařů. Kupodivu se můžete dozvědět o novinkách technického rázu, které Vám usnadni práci v kuchyni. Např. o kvalitních konvektomatech!