žena, planeta, červené pozadí

Když se řekne slovo víra, všichni hned pomyslí na víru v Boha. V podstatě je to přirozený běh myšlenek. Spojíte-li ale víru v sama sebe a víru v něco nad materialistické chápání světa, pak dokážete věci, o kterých se Vám ani nezdálo.
Celá tisíciletí provází člověka víra v Boha. Odpověď na otázku, jak je to možné, by bylo na dlouhé diskuze. Jedno je ale jisté. Na světě je tolik podobenství náboženství, že se v tom obyčejný laik ateista nevyzná.

Jde o citlivé téma, protože ani strana ateistů, ani strana věřících nedokáže vyvrátit, nebo potvrdit své tvrzení.

Přesto na něco mezi nebem a zemí věří téměř celé lidstvo.
Jen si připomeňte, jak v některých momentech vzýváte Boha, aniž byste si to uvědomovali. Kolikrát si řeknete, že čekáte na zázrak. A on se někdy skutečně přihodí. Nelze jej vysvětlit, ale přesto jej přijmete.

· Ubývá-li Vám sil zvládat svůj Osud.
· Podléháte-li beznaději, která Vás stále více ovládá.
· Ztrácíte-li svůj cíl ve svém životním počínání.
Obraťte se k nekonečnu . Uvědomte si, jak nicotné jsou Vaše starosti. Jak nicotní jste Vy sami.
· Požádejte vesmír o energii, která Vás zbaví beznaděje,
· ukáže smysl Vašeho životního poslání na Zemi.
· Probudí ve Vás naději na plnohodnotný život, ve kterém najdete sebe sama!
Žádejte s pokorou, upřímností a neochvějnou vírou! Spolehněte se na víru v bohyni, která se stane Vaší matkou pro znovuzrození.

Možná jste to právě Vy, kteří potřebujete posílit, abyste vykonali více dobra na tomto světě! Abyste se stali duchovními bojovníky, kterým je předurčeno, aby stáli v čele.

Myšlenka má sílu!
Nemusíte být věřící. Ale můžete se jím stát, pokud hodláte svůj život od základů změnit. Už jenom tím, že začínáte pochybovat o Vašem dosavadním životě, je prvním krokem k razantní změně.

Vyzkoušejte sílu myšlenky, budete-li připraveni na zodpovědné přijetí jejích následků. Má obrovskou sílu. A Vy to podvědomě cítíte!

galaxie, vesmír, planety