Nemoc zvaná benigní hyperplazie prostaty, neboli lidově řečeno nezhoubné zvětšení prostaty je onemocnění, které postihuje většinu mužů ve zralém věku. Jedná se o nejčastější a nejběžnější projevy stárnutí bohužel snad každého muže .

muž se psem

O jaký orgán se jedná?

Prostata je malý orgán, který leží blízko močového měchýře. Odborně je jedná o přídatnou pohlavní žlázu, která se latinsky nazývá prostata. Její sekret se běžně přimíchává do spermií, je tedy součástí každého ejakulátu a podporuje jejich životaschopnost. Prostata není moc velká, jedná se asi o velikost vlašského ořechu, ale dokáže napáchat daleko větší škody a to právě v době, kdy stárneme, protože se postupem času samovolně zvětšuje, až může dojít k tak velkému zvětšení, které je velice nepříjemné a je s ním spojených mnoho dalších nepříjemných projevů a příznaků této nemoci označované jako nezhoubné zvětšení prostaty.

nemocný člověk

Jak problémy vznikají?

Zvětšení tohoto běžně malého orgánu má za následek stlačení močové trubice. Právě stlačení trubice má důsledek na močení. Vzniká oslabení proudu moči nebo také narušení průtoku moči. Od toho se odvíjí všechny ostatní problémy, které jsou běžně mužům známy.

Mezi další obtíže, které v oblasti této problematiky nastupují, patří:
1. Oslabený proud moči.
2. Pocit neúplného vyprázdnění.
3. Obtížné spouštění moči.
4. Přerušované močení.
5. Časté močení ve dne.
6. Noční močení a další problémy.

farmaka v dlani

Pokud již prvotní známky začnete řešit, pak nehrozí žádné větší riziko ani nebezpečí. Horší je to v případě, že necháte tyto počáteční projevy propuknout v daleko větší nesnáze a následně to může skončit až chirurgickou léčbou. To se však stává u 5 – 10 % pacientů. Pokud nebudete řešit vznikající problémy a příznaky, může to bohužel dojít až tak daleko, že budete muset podstoupit operativní léčbu.